kireç sökücü kimyasallar kireci nasıl söker

Kireç Nasıl Oluşur?

Kireç nasıl oluşur? Kireç suyun içinde çözülmüş minerallerin birikerek katılaşması sonucu oluşan beyaz renkli tortudur. Genellikle sert su kaynaklarında daha fazla görülür. Sert su suyun içinde yüksek miktarda mineral içeriği olan su çeşididir. Minerallerin başlıcaları kalsiyum ve magnezyumdur. Suyun ısısı arttıkça kireç oluşumu daha da belirgin hale gelir. Sıcak suyun borulardaki hareketi kirecin borulara yapışmasına neden olur. Borulardaki su akışını yavaşlatır ve tıkanıklıklara neden olur. Kireç suyun içindeki klor miktarı ile de ilişkilidir. Su içindeki klor miktarı arttıkça kireçlenme oranı artar. Havuzlarda kullanılan kimyasalların kireçlenmeye neden olduğu bilinmektedir. Soltek Kimya olarak kireç problemlerini çözmek için özel olarak formüle ettiğimiz kireç sökücü ve kireç çözücü ürünlerin üretimini yapmaktayız.

Kireç Sökücü Kimyasallar Nasıl Kullanılmalıdır?


Soltek Kimya’nın kireç sökücü ve kireç çözücü ürünleri konsantre su bazlı asidik karakterlidir. Kireç çözücü ürünler dünya genelinde asidik karakterli kimyasallardan üretilir. Bu nedenle dikkatli kullanılması gerekmektedir. Ürünlerimizin kullanım talimatlarına uyularak uygulama yapılması gerekmektedir. Plastik borulardaki kireçlerin temizlenmesi için öncelikle boruların durumu gözlemlenmeli daha sonra ürün seçimi yapılmalıdır.

Kireç Sökücü Kimyasallar Kireci Nasıl Söker?


Soltek Kimya’nın ürün gamında bulunan kireç sökücülerin genel olarak kirecin çözülmesini sağlayan güçlü su ile seyreltilebilen konsantre kimyasallardır. Konsantrasyonu ayarlanan kireç sökücü solusyon borunun içinde 6-8 saat boyunca devir daim ettirilir. İkinci aşama su ile durulanarak kirecin tamamen sökülmesi sağlanır. Bu işlem borulardaki kireç tabakasının büyük bir bölümünü temizleyerek borulardaki su akışının hızlandırılmasına yardımcı olur.
Sonuç olarak Soltek Kimya olarak kireç sökücü ve kireç çözücü ürünlerimizi öneriyoruz. Ürünlerimiz etkili koruyucu inhibitörlü, çevre dostu ve ekonomiktir.

Kireç Önleyici Kimyasal Kireç Oluşumunu Nasıl Engeller?


Kireç önleyici kimyasallar kirecin oluşumunu engellemeye yardımcı olan kimyasal içeriğe sahiptir. Kireç önleyici kimyasallar minerallerin boru içinde birikmesine izin vermezler.
Genellikle sert su kaynaklarında kullanılır. Suyun içinde yüksek miktarda mineral içeriği olan suya sert su denir. Minerallerin başlıcaları kalsiyum ve magnezyumdur. Su içindeki kalsiyum ve magnezyum miktarının düşürülmesi kireç oluşumunu engeller.
Kireç önleyici kimyasallar üç farklı şekilde çalışabilirler:

1- Çözünürlük azaltma: Kireç önleyici kimyasallar su içindeki kalsiyum ve magnezyumun çözünürlüğünü azaltarak kirecin birikmesini önler.

2- İnhibitör etkisi: Kalsiyum ve magnezyum mineralleri ile reaksiyona girerek kirecin oluşumunu engellerler.

3- Şelasyon: Kalsiyum ve magnezyumun birleşerek kireç oluşturmasını engellemek için bu minerallerle kompleks oluştururlar.

Kireç önleyici kimyasalların etkinliği kullanılan bileşenlere ve uygulama yöntemlerine bağlıdır. Doğru kireç önleyici kimyasal ürünlerin seçimi için Soltek Kimya Üretim A. Ş. ile iletişime geçebilir, kireç önleyici kimyasalları hakkında bilgi alabilirsiniz.