ksilen zararları

Ksilen Nedir?

Ksilen nedir? Ksilen (Xylene) aromatik bir hidrokarbon bileşiği olup kimyasal formülü C8H10 şeklindedir. Üç izomere sahiptir: orto-kzilen (o-xilen), meta-kzilen (m-xilen) ve para-kzilen (p-xilen). Ksilenin yapısal olarak benzene benzer ancak yan zincirlerinde de metil grubu içermektedir. Ksilen renksiz sıvı formdadır. Karakteristik solvent kokusuna sahiptir. Organik çözücü olarak kullanılabilen ksilen çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan solvent bazlı kimyasal maddedir. Ksilen nedir nerelerde kullanılır?

Patoloji de Ksilen Nedir?


Patoloji bilimi hastalıkların teşhis ve incelemesini yaparak hastalıkların doğasını anlamaya çalışan tıpta bilim dalıdır. Patoloji laboratuvarlarında dokuların kesilerek incelenmesi ve mikroskop altında değerlendirilmesiyle hastalıkların teşhis edilmesi ve sınıflandırılması yapılmaktadır.

Patoloji laboratuvarlarında dokuların incelenmesi için bir dizi işlem uygulanır. Bu işlemlerden biri de doku örneklerinin parafinle işlenmesidir. Bu noktada ksilen devreye girer. Ksilen doku örneklerinin parafinden temizlenmesinde kullanılan çözücüdür. Parafinle işlenmiş doku örnekleri ksilen ile yıkanarak parafinden arındırılır ve daha sonra farklı konsantrasyonlardaki alkol solüsyonlarından geçirilerek suyun yerini alması sağlanır. Bu işlemin amacı doku örneklerinin parafinden temizlenerek mikroskopta daha iyi görüntülenmesini sağlamaktır. Ksilen patoloji laboratuvarlarında rutin olarak kullanılan temizleme maddesidir.

Doku örneklerinin parafinden temizlenmesinde ve mikroskobik incelemelerde ksilen kullanılır. Ancak ksilenin solunması zararlı olabileceğinden dolayı patoloji laboratuvarlarında uygun güvenlik önlemleri alınmalı ve iyi havalandırılmış alanlarda kullanılmalıdır.

Ksilen Nerelerde Kullanılır?


“Ksilen”, bir çözücü ve çözücü türevi olarak çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılan bir kimyasal bileşiktir. İşte ksilenin yaygın kullanım alanları:

Kimya Endüstrisi: Ksilen, organik kimya laboratuvarlarında çözücü olarak kullanılır. Reaksiyonlarda kullanılan malzemelerin çözünmesini ve karışmasını sağlar.

Boya ve Kaplama Sanayi: Ksilen, boya ve kaplama üretiminde kullanılan bir çözücüdür. Boyaların inceltilmesi, kurumasını hızlandırması ve uygun kıvama getirilmesi için kullanılır.

Plastik Üretimi: Ksilen, polistiren plastiklerin üretiminde kullanılan önemli bir bileşendir. Polistiren reçinelerinin erimesini ve şekillenmesini sağlar.

Yakıt ve Yanma Kontrolü: Ksilen, yakıt katkı maddesi olarak kullanılır. Bazı benzinlerin performansını artırmak, motor yanmasını iyileştirmek ve emisyonları kontrol altında tutmak için kullanılır.

Tıp ve Farmasötik Endüstri: Ksilen, patoloji laboratuvarlarında doku örneklerinin parafin içinden çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca, bazı farmasötik ürünlerin üretiminde çözücü olarak kullanılır.

Elektronik Endüstri: Ksilen, yarı iletken üretiminde kullanılan bir çözücüdür. Elektronik bileşenlerin temizlenmesi ve yüzey hazırlığı için kullanılır.

Diğer Endüstriyel Uygulamalar: Ksilen, kauçuk, lateks, baskı mürekkepleri, yapıştırıcılar, boya sökücüler ve parfümler gibi birçok endüstriyel ürünün üretiminde kullanılır.

Ksilen, uygulama ve kullanım alanına bağlı olarak farklı derecelerde tehlikeli olabilir. Ksilen ile çalışırken güvenlik prosedürlerine dikkat etmek, uygun koruyucu ekipmanları kullanmak ve iş güvenliği talimatlarına uymak önemlidir.

Ksilen Zararları Nelerdir?


Ksilen (Xylene) kullanımı ve maruz kalınması bazı sağlık risklerine neden olmaktadır. Ksilenin potansiyel zararları aşağıda dikkatinize sunulmuştur:

 1. Solunum Yolu İrritasyonu: Ksilen buharlarını soluduğunuzda solunum yolu tahrişine neden olur. Bu durum nefes darlığı, öksürük, boğaz tahrişi ve burun tıkanıklığı gibi semptomlara yol açar.
 2. Deri ve Göz Tahrişi: Ksilen uzun süre temas ettiği ciltte tahrişe neden olur. Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanma hissi gibi etkiler gösterebilir. Gözlere temas ettiğinde ise kızarıklık, sulanma ve yanma hissi gibi reaksiyonlar meydana gelir.
 3. Sinir Sistemi Etkileri: Ksilen sinir sistemi üzerinde maruz kalma durumunda baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, hafıza problemleri, sinirlilik ve koordinasyon bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Uzun süreli ve yoğun maruziyet durumunda sinir hasarına neden olmaktadır.
 4. Karaciğer ve Böbrek Hasarı: Ksilenin uzun süreli maruziyeti karaciğer ve böbrekler üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Bu organlarda hasar fonksiyon bozukluğu ve diğer sağlık sorunlarına neden olduğu görülmüştür.
 5. Yanıcı ve Patlayıcı Özellikler: Ksilen yanıcı maddedir. Alevlenme, patlama ve yangın riski taşır. Bu nedenle doğru depolama ve kullanım önlemleri alınmalıdır.
 6. Toksik Etkiler: Yüksek miktarda ksilen maruziyetinde karaciğer, böbrekler, akciğerler ve merkezi sinir sistemi üzerinde toksik etkilere neden olduğu görülmektedir. Uzun süreli ve yoğun maruziyet durumunda sağlık sorunlarına yol açar.

Formaldehit Ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge


Formaldehit ve ksilen ölçüm standartları ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre farklılık gösterebilir. Genel olarak formaldehit ve ksilen gibi kimyasalların maruziyetini kontrol etmek için çeşitli standartlar ve yönergeler mevcuttur. Bu standartlar işyerlerinde çalışanların sağlığını korumayı amaçlar ve işyerinde uygun önlemlerin alınmasını sağlar. Ülkeler genellikle çalışma ortamında formaldehit ve ksilen için izin verilen maksimum maruziyet limitlerini belirler.

Havada veya başka bir ortamda formaldehit ve ksilenin kabul edilebilir konsantrasyonlarını belirleyerek çalışanların güvenliğini sağlamayı hedefler. Bu limitler genellikle mikrogram/m³ (µg/m³) veya parça başına milyon (ppm) birimlerinde ifade edilir.

İş yerlerinde formaldehit ve ksilen ölçümü ve kontrolü için çeşitli test ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler hava örnekleme, analiz ve değerlendirme prosedürlerini içerebilir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının belirlendiği ulusal veya sektörel düzeydeki mevzuatlar da formaldehit ve ksilen ölçüm standartlarını içermektedir.

Ksilen Ne İşe Yarar?


Ksilen (Xylene) çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan çözücüdür. Birçok alanda faydalı özelliklere sahiptir. İşte ksilenin bazı kullanım alanları ve faydaları:

 1. Solvent olarak kullanım: Ksilen birçok organik bileşiği çözebilme özelliği nedeniyle birçok endüstride yaygın bir çözücü olarak kullanılır. Boya, vernik, mürekkep, yapıştırıcı ve reçinelerin inceltilmesi ve çözülmesi için kullanılır. Ayrıca kauçuk, plastik ve deri endüstrilerinde de çözücü olarak tercih edilir.
 2. Petrokimya endüstrisinde ksilen: Petrol rafinerilerinde ve petrokimya endüstrisinde kullanılır. Boru hatlarında biriken parafin çözülmesi için parafin solventleri içinde bulunur. Ayrıca, polimer üretiminde ve poliester elyaf üretiminde ham madde olarak da kullanılır.
 3. Tıp ve patoloji: Ksilen patoloji laboratuvarlarında dokuların parafinden temizlenmesi ve mikroskopik incelemeler için kullanılır. Aynı zamanda histoloji alanında dokuların hazırlanması ve boyanması işlemlerinde de kullanılır.
 4. Ksilenin tarımda kullanımı: Tarım sektöründe tarımsal ilaçların üretiminde çözücü ve taşıyıcı ajan olarak kullanılır. Fungusitler insektisitler ve herbisitler gibi tarım ilaçlarının etken maddelerini çözerek kullanım kolaylığı sağlar.
 5. Ksilen diğer kullanımlar: Baskı endüstrisinde mürekkep üretiminde, elektronik endüstrisinde temizlik maddesi olarak, otomotiv endüstrisinde boya ve verniklerin inceltilmesinde ve metal işleme endüstrisinde temizlik maddesi olarak da kullanılmaktadır.

Ksilen Nerede Satılır?


Soltek Kimya Üretim A. Ş. olarak istenilen ambalajlarda ksilen, solvent ve kimyasal hammadde satışı yapmaktayız. Ksilen satışı yapan firmamız kimyasal saflıkta ksileni adresinize teslim olacak şekilde göndermektedir.

Ksilen Fiyat Nasıl Belirlenir?


Ksilenin fiyatı birkaç faktöre bağlı olarak belirlenir.

 1. Piyasa Talebi ve Arzı: Kimyasal bir madde olan ksilenin fiyatı piyasadaki talep ve arz durumuna bağlı olarak değişebilir. Talebin yüksek olması veya arzın düşük olması fiyatları artırabilirken, talebin düşük olması veya arzın fazla olması fiyatları düşürebilir.
 2. Hammaddelerin Maliyeti: Ksilenin üretimi için kullanılan hammaddelerin maliyeti de fiyatı etkiler. Örneğin, ksilenin üretimi için toluen ve benzen gibi maddelere ihtiyaç duyulur. Bu hammaddelerin fiyatlarındaki değişiklikler ksilenin fiyatını doğrudan etkilemektedir.
 3. Piyasa Koşulları: Genel ekonomik koşullar döviz kurları ve petrol fiyatları gibi faktörler de ksilenin fiyatını etkilemektedir. Ekonomik belirsizlikler döviz dalgalanmaları veya ham petrol fiyatlarındaki değişiklikler ksilen fiyatlarına otomatikman yansır.
  Dolayısıyla ksilenin güncel fiyatını öğrenmek için Soltek Kimya Üretim A. Ş. yetkileri ile iletişim kurabilirsiniz.

Ksilen Formülü Nedir?


Ksilenin kimyasal formülü C8H10’dur. Ksilen, aromatik bir hidrokarbon olan metil benzenin (C6H5CH3) isomerlerinden oluşan karışımdır. Metil benzen molekülüne benzen halkasına metil grubunun bağlandığı dört farklı izomeri içeren bileşiktir. Bu izomerler, orta, orto, meta ve paraksilen olarak adlandırılır. Kimyasal formülü C8H10 olarak ifade edilir.

Ksilen Kaynama Noktası Nedir?


Ksilenin kaynama noktası ksilenin izomerine bağlı olarak değişebilir. İşte ksilenin izomerlerine göre kaynama noktaları:

 • Ortoksilen: 144.4°C
 • Metaksilen: 139.1°C
 • Paraksilen: 138.3°C
  Bu değerler ksilenin izomerlerinin 1 atmosfer basınç altında kaynama noktalarını temsil etmektedir. Ksilen karışımı genellikle bu izomerlerin karışımını içerdiğinden genel olarak ksilenin kaynama noktası 138-144°C arasında değişmektedir.

Ksilen Molekül Ağırlığı Nedir?


Ksilenin molekül ağırlığı 106.17 gram/mol’dür. Ksilen metil benzenin izomerlerinden oluşan bir karışım olduğu için molekül ağırlığı metil benzenin (toluen) molekül ağırlığına benzerdir. Metil benzenin molekül ağırlığı da 92.14 gram/mol’dür. Ksilen dört izomerin bir karışımı olduğu için ortalama molekül ağırlığı hesaplanarak 106.17 gram/mol olarak bulunur.

Ksilen Parlama Noktası Nedir?


Ksilenin parlama noktası ksilenin izomerine bağlı olarak değişebilir. İşte ksilenin izomerlerine göre parlama noktaları:

 • Ortoksilen: 12.8°C
 • Metaksilen: 13.0°C
 • Paraksilen: 17.0°C
  Bu değerler ksilenin izomerlerinin standart atmosfer basıncı altında parlama noktalarını temsil etmektedir. Ksilen karışımı genellikle bu izomerlerin bir karışımını içerdiğinden genel olarak ksilenin parlama noktası -10°C ila 15°C arasında değişebilir. Parlama noktası bir maddenin buharının havayla karıştığında yanmaya başlayabileceği sıcaklığı ifade eder.

Ksilen Özellikleri Nelerdir?


Ksilen (Xylene) kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 1. Fiziksel Görünüm: Renksiz bir sıvıdır.
 2. Kokusu: Karakteristik bir solvent kokusu vardır.
 3. Molekül Ağırlığı: Yaklaşık olarak 106.17 gram/mol’dür.
 4. Yoğunluk: Yaklaşık olarak 0.865 g/cm³’tür.
 5. Çözünürlük: Ksilen suyla çözünmez ancak organik solventlerle karışabilir.
 6. Parlama Noktası: Genellikle ortalama olarak ortalama 62°C olarak belirtilir.
 7. Kaynama Noktası: Genellikle ortalama olarak 138,15°C olarak belirtilir.
 8. Erim Noktası: Yaklaşık olarak -47,4°C’dir.
 9. Kimyasal Formülü: C8H10’dur.
 10. Kullanım Alanları: Ksilen çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılan çözücüdür. Boya ve vernik incelticisi olarak, baskı, kauçuk, deri endüstrilerinde yapıştırıcıların bileşenlerinde, elektronik temizlik maddesi olarak kullanıldığı gibi petrol endüstrisinde parafin çözücüsü kullanılır.
 11. Zararları: Ksilenin solunması veya deri ile teması ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Solunum yolu tahrişi, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, göz ve deri tahrişi gibi etkilere neden olabilir. Uzun süreli veya yoğun maruziyet, karaciğer ve böbrek hasarı, sinir sistemi etkileri ve diğer sağlık sorunlarına yol açar.