metal yüzey işlem kimyasalları neden kullanılmalıdır

Metal Yüzey İşlem Kimyasalları Neden Kullanılmalıdır?

Metal yüzey işlem kimyasalları neden kullanılmalıdır? Metal yüzey işlem kimyasalları nasıl kullanılır? Metal yüzey işlem kimyasalları, metal parçaların korozyona karşı direncini artırmak, metalin yüzeyine yapılacak olan boyanın daha iyi tutunmasını sağlamak için kullanılan kimyasal ürünlerdir. Özellikle endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Korozyon önleme: metalin oksidasyonu dayanıklılığını azaltır. Metal yüzey işlem kimyasalları, korozyona karşı koruma sağlayarak metal parçaların ömrünü uzatarak maliyetleri düşürür.

Boya öncesi işlem: metal yüzey işlem kimyasalları boya öncesi hazırlık aşamasında kullanılması durumunda boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar. Boyanın daha iyi yüzeye yapışması da boyanın doğal etkilere karşı dayanımını artırır.

Metal yüzey işlem kimyasal seçimi: farklı metaller için farklı ürün formülleri mevcuttur. Her biri spesifik etki gösterir. Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan yüzey işlem kimyasalları arasında fosfatlama çözeltileri, pasivasyon çözeltileri, asit temizleyiciler ve yağ gidericiler yer alır.

Metal Yüzey İşlem Sürecinde Uygulama Yöntemleri Nelerdir?

metal yüzey işlem kimyasalları neden kullanılmalıdır


Metal yüzey işlem kimyasalları nasıl kullanılır? Metal yüzey işlem süreci uygulama yöntemleri uygulama sırasına göre kullanılan kimyasal ürünler ile gerçekleşir. Sıralamaya göre farklı kimyasallar kullanılarak gerçekleştirilir.
Metal yüzey işlem sürecinde temel olarak aşağıdaki adımlar uygulanır:

 1. Yağ ve Pas Alma Yüzey Hazırlığı: İlk aşama metal yüzeyin hazırlanmasıdır. Genellikle yağ alma, pas alma, toz ve kir temizliğinin yapılmasıdır. Yağlı, paslı ve kirli yüzeye ikinci işlemin yapılması imkansızdır.
 2. Pas Alma Asitle Temizleme: Metal yüzeyler asidik karakterli kimyasallar yardımı ile pas temizliği yapılır. Bu işlem oksitlerin çözülmesini sağlar.
 3. Fosfatlama: Fosfatlama metal yüzeylerinin korozyona karşı direncini artırmak, boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayan yöntemdir. Metaller fosfat kaplama çözeltilerine batırılır. Bu nedenle metal fosfat kaplama uzmanlar tarafından önerilir.
 4. Pasivasyon: Pasivasyon korozyona karşı koruma sağlamak için metal yüzeylerin genellikle çinko veya krom gibi pasivleştirici maddeler kullanılarak gerçekleştirilir.
 5. Durulama: Tüm işlemlerin aralarında mutlaka durulama suyu tankı bulunmalıdır. Durulama metal yüzey işlemde en önemli işlemdir.
  Bu işlemlerde kullanılan kimyasallar, metal yüzeyinin özelliklerine ve uygulamanın amacına göre değişebilir. Örneğin, demir fosfat kaplama işleminde demir(III) fosfat (FePO4), çinko fosfat (Zn3(PO4)2), manganez fosfat (Mn3(PO4)2) veya magnezyum fosfat (Mg3(PO4)2) gibi fosfat tuzları kullanılırken çinko kaplama işleminde çinko sülfat (ZnSO4) kullanılır.
Metal yüzey işlem kimyasalları nasıl kullanılır

Pas ve Yağ Alma, Fosfatlama, Nötralizasyon: Metal Yüzey İşlem Adımları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Metal yüzey işleme adımları metal parçaların korozyona karşı korunması ve boyanın daha iyi yapışmasını sağlamak için kullanılan bir dizi kimyasal işlemleri içermektedir. Genellikle pas alma, yağ alma, fosfatlama ve nötralizasyon gibi işlemleri içerir.

 1. Pas ve Yağ Alma: Pas ve yağ alma, metal yüzeyindeki yağın temizlenmesi ve pasın çıkarılması için uygulanan işlemdir. Paslanma metal yüzeyin oksitlenmesiyle oluşarak korozyona neden olur. Pas alma işlemi genellikle asitler veya bazlar kullanılarak gerçekleştirilir.
 2. Fosfatlama: Fosfatlama banyoları metal yüzeylerinin korozyona karşı direncini artırmak için kullanılan yöntemidir. Bu adımda, metaller fosfat kaplama çözeltilerine batırılır. Fosfat kaplama çözeltileri su ile seyreltilerek uygun konsantrasyona getirilir.
 3. Nötralizasyon: Fosfatlama işlemi sonrasında metal yüzeylerin nötralizasyonu gerekir. Bu adımdaki amaç metal yüzeyde kalan asit veya baz kalıntılarının nötralize edilmesi için yapılır.
  Bu işlemler, metal yüzeylerin dayanıklılığını arttırarak, korozyona karşı koruma sağlamak ve boyanın daha iyi yapışmasını sağlamak için kullanılan önemli adımlardır.

Alkali ve Asidik Yağ Alma Kimyasalları: Metal Yüzey İşlem İçin Önemli Adımlar

Metal yüzey işlem kimyasalları


Metal yüzey hazırlığı için boyama veya kaplama işlemleri öncesinde metal parçaların yağ, pas, toz ve diğer kirletici maddelerden arındırılması işlemidir. Metal yüzeyin pürüzsüz ve temiz olmasını sağlayarak kaplama ve boyama işleminin kalitesini arttırır.

Alkali ve asidik yağ alma kimyasalları metal yüzey hazırlığı işleminde yaygın olarak kullanılan kimyasal bileşenlerdir. Alkali yağ alma, genellikle bazik çözeltiler kullanarak yapılan işlem iken, asidik yağ alma işlemi asitler kullanarak gerçekleştirilir.

Alkali yağ alma kimyasalları: Genellikle sodyum hidroksit (NaOH) veya potasyum hidroksit (KOH) gibi bazik çözeltiler içerir. Yağların emülsiyonunu kolaylaştırarak yağı yüzeye çıkarmak için kullanılır. Alkali yağ alma metal yüzeyin yağ, gres, kirden ve diğer organik kirleticilerden arındırılmasını sağlar.

Asidik yağ alma kimyasalları: Genellikle hidroklorik asit (HCl) veya sülfürik asit (H2SO4) gibi asitler içerir. Asidik yağ alma kimyasalı yağın asitle parçalanmasını ve daha sonra metal yüzeyden uzaklaştırılmasını sağlar. Asidik yağ alma işlemi genellikle alkali yağ almaya göre daha agresif işlem olduğu için paslanmış metallerin yağ ve pas temizliklerinde kullanılır.